Strona główna - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Aktualności i komunikaty

 • Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

  Sądecki Urząd Pracy informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków oraz z uwagi na harmonogram wypłat środków w ramach projektów pozakonkursowych: PO WER i RPO, z dniem 1 marca 2021 r. planuje wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej.   ...

 • Informacja o planowanym zakończeniu naborów (art. 15zzb oraz art.15zzc)

  Informujemy, iż w dniu 19 lutego 2021 roku o godz. 15.00 zakończone zostaną nabory ogłoszone w dniu 25 stycznia 2021 r. dotyczące: dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców -art. 15zzb dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności...

 • Ważny komunikat dla osób bezrobotnych - ING Bank Śląski

  W związku z informacją uzyskaną w ING Bank Śląski w Nowym Sączu w dniu dzisiejszym tj. 12 luty 2021 roku z przyczyn od nas niezależnych nie będzie możliwa realizacja wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych w kasie banku. Wypłaty powinny być realizowane od dnia 15 luty 2021 roku. Sytuacja jest przez nas monitorowana i w przypadku wystąpienia zmian będziemy informować na...

 • Zmiana wzorów dokumentów dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Sądecki Urząd Pracy informuje, że w związku z dodatkowymi wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odnośnie Priorytetu nr 1 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją...

 • Wysyłka deklaracji PIT-11 za 2020 rok

  Szanowni Państwo, Informujemy,  że deklaracje  PIT-11   za  2020 rok  zostały wysłane drogą pocztową.  

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Na skróty

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę