Działania z Budżetu Państwa - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Logo w barwach biało-czerwonych na które składa się:
- Flaga Polski
- Godło Polskie
 • Środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2023

  Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego.   Całkowita wartość zadania wynosi : 3 881 398,41 zł   osoby bezrobotne zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu. Okres realizacji: 2023 rok Zadania: usługi i instrumenty wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i...

 • Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w Mieście Nowym Sączu (I)”

  Miasto Nowy Sącz – Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu realizuje zadanie - projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w Mieście Nowym Sączu (I)", dofinansowane ze środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zadanie...

 • Małopolski Program Regionalny „REGENERACJA - wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego”

  „REGENERACJA – wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego" jest Programem, w ramach którego pomoc w zatrudnieniu otrzymują osoby bezrobotne, które mogą i chcą pracować w branżach takich jak: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, itp. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu...

 • Małopolski Program Regionalny „Firma+1"

  „Firma+1" jest Programem, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego.   Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2024   Całkowita wartość zadania wynosi : 520.000,00 zł, w...

 • Małopolski Program Regionalny „KONSERWATOR”

  Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP wymagających wzmożonych działań aktywizacyjnych.  Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego. Program realizowany w latach 2023-2024 . Całkowita wartość zadania wynosi : 420.000,00 zł, w tym: 2023 rok - 210.000,00 zł ...

 • Małopolski Program Regionalny „BUMERANG - powrót na rynek pracy”

  „BUMERANG – powrót na rynek pracy" jest Programem, w ramach którego wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, w szczególności osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, osoby młode do 30 roku życia. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego.   Okres realizacji: 01.01.2021 –...

 • Małopolski Program Regionalny „Firma+1”

  „Firma+1" jest Programem, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego.   Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022   Całkowita wartość zadania wynosi : 520.000,00 zł, w...

 • Małopolski Program Regionalny „KONSERWATOR”

  Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP, w szczególności kobiet i osób długotrwale bezrobotnych. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego. Program realizowany w latach 2021-2022 . Całkowita wartość zadania wynosi : 230.000,00 zł, w tym: - 2021 rok -...

 • Środki na finasowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2021

  Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – państwowego funduszu celowego.   Całkowita wartość zadania wynosi : 2 244 502,63 zł Uczestnicy: osoby bezrobotne zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu. Okres realizacji: 2021 rok Zadania: usługi i instrumenty wynikające z ustawy o promocji...

 • Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (VI)”

  Miasto Nowy Sącz – Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu realizuje zadanie - projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (VI)", d ofinansowane ze środków Funduszu Pracy , przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji...

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę