Strona główna - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Zestawienie logotypów: Funduszy Europejskich, barw RP, Unii Europejskiej, logo województwa małopolskiego

Aktualności i komunikaty

 • Zaświadczenia dla celów Karty Nowosądeczanina

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że zaświadczenia dla celów Karty Nowosądecznina są wydawane po przedstawieniu dowodu zapłaty opłaty skarbowej . Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 prowadzony przez ING Bank Śląski SA O/Nowy...

 • Partnerstwo na rzecz lokalnego rynku pracy - aktualne wyzwania rynku pracy

  W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyło się spotkanie w ramach Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy. W inicjatywie, której liderem jest Prezydent Miasta Nowego Sącza, biorą udział przedstawiciele władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, organizacji gospodarczych, środowisk naukowych i oświatowych, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych partnerów...

 • Limit środków FP przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w 2019 r. został rozdysponowany.

  Sądecki Urząd Pracy informuje, iż limit środków przeznaczonych w 2019 r. na zorganizowanie programów rynku pracy został już w całości rozdysponowany.  W związku z tym prosimy o nieskładanie wniosków.  

 • Kolejna Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości za nami.

  W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  (ŚTP) w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu w dniach 18 i 19.11.2019 r. odbyły się dwa spotkania pn. „Urzędowe drogowskazy na mapie przedsiębiorcy"  dla osób  rozważających lub planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Podczas spotkań uczestnicy uzyskali informacje  m.in. na temat:  procedury rejestracji...

 • Rozdysponowanie środków na szkolenia indywidualne

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że limit środków przeznaczonych na organizację szkoleń indywidualnych został w całości rozdysponowany. Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy do składania wniosków w 2020 roku.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Na skróty

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę