Strona główna - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Aktualności i komunikaty

 • Szkolenia dla osób do 30 roku życia

  Zapraszamy osoby do 30 roku życia do skorzystania ze szkoleń zawodowych w ramach bonów szkoleniowych finansowanych z projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V)" Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014-2020.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcą klienta w siedzibie...

 • Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (VI)”

  Sądecki Urząd Pracy informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu. Uczestnikami projektu...

 • Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V)”

  Sądecki Urząd Pracy informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V)", w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku...

 • Środki na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w 2020 roku

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że dysponuje środkami na realizację szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych: zamierzających uzyskać uprawnienia zawodowe z zakresu m.in. prawa jazdy kategorii C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, obsługi wózków jezdniowych, spawania, eksploatacji urządzeń elektrycznych, obsługi suwnic,...

 • Wydawanie informacji PIT-11 za rok 2019

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że w okresie od 3 do 14 lutego 2019 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, w pok. 8 wydawane będą: „Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2019" oraz „Roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok 2019" dla osób uprawnionych do...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Na skróty

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę