Aktualności innych instytucji - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Aktualności innych instytucji

Aktualności innych instytucji

 • Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

  Sądecki Urząd Pracy informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II". Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwiema...

 • Darmowe szkolenia komputerowe

 • Darmowe kursy z języka angielskiego

 • Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/21/14 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. Wymagania : obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter, ukończenie wyższych studiów prawniczych w...

 • Centrum Integracja Kraków informuje o realizacji projektów związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

  Centrum Integracja Kraków informuje o realizacji następujących projektów związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych: Projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II" skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będących absolwentami szkół...

 • Nabór osób do projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni"

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem WIOSNA w ramach projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni" rozpoczął nabór osób, które chciałyby zostać wolontariuszami i włączyć się w pomoc osobom bezrobotnym po 50. roku życia. Do udziału w projekcie zaproszone są...

 • Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Tarnowie prowadzi rekrutację do projektu “Droga do pracy”

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Tarnowie prowadzi rekrutację do projektu "Droga do pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy". W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne z orzeczonym...

 • Rozpoczeła się realizacja projektu „Cooltura równych szans”

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku rozpoczął realizację projektu „Cooltura równych szans". Projekt ma na celu umożliwienie odbycia staży dla 40 niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Polski). Okres...

 • Praca dla absolwenta – praktyczne studia przedmiotu

  Sądecki Urząd Pracy informuje, że Fundacja Państwo Obywatelskie – Organizacja Pożytku Publicznego w okresie od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2014r. realizuje krajowy program informacyjno – edukacyjny dla absolwentów pn. PRACA DLA ABSOLWENTA – PRAKTYCZNE STUDIA PRZEDMIOTU. Program realizowany będzie poprzez: cykl...

 • Doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Sądecki Urząd Pracy informuję, że Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęca stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, WTZ, CIS, KIS do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania. Szczegóły na ...

Wyświetlanie 441 - 450 z 453 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę