Aktualności innych instytucji - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Aktualności innych instytucji

Aktualności innych instytucji

 • Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/21/14 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. Wymagania : obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter, ukończenie wyższych studiów prawniczych w...

 • Centrum Integracja Kraków informuje o realizacji projektów związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

  Centrum Integracja Kraków informuje o realizacji następujących projektów związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych: Projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II" skierowany do osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będących absolwentami szkół...

 • Nabór osób do projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni"

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem WIOSNA w ramach projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni" rozpoczął nabór osób, które chciałyby zostać wolontariuszami i włączyć się w pomoc osobom bezrobotnym po 50. roku życia. Do udziału w projekcie zaproszone są...

 • Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Tarnowie prowadzi rekrutację do projektu “Droga do pracy”

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Tarnowie prowadzi rekrutację do projektu "Droga do pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy". W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne z orzeczonym...

 • Rozpoczeła się realizacja projektu „Cooltura równych szans”

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku rozpoczął realizację projektu „Cooltura równych szans". Projekt ma na celu umożliwienie odbycia staży dla 40 niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Polski). Okres...

 • Praca dla absolwenta – praktyczne studia przedmiotu

  Sądecki Urząd Pracy informuje, że Fundacja Państwo Obywatelskie – Organizacja Pożytku Publicznego w okresie od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2014r. realizuje krajowy program informacyjno – edukacyjny dla absolwentów pn. PRACA DLA ABSOLWENTA – PRAKTYCZNE STUDIA PRZEDMIOTU. Program realizowany będzie poprzez: cykl...

 • Doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Sądecki Urząd Pracy informuję, że Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęca stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, WTZ, CIS, KIS do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania. Szczegóły na ...

 • Sądecka Izba Gospodarcza

 • Małopolska Baza Projektów POKL

  Projektodawco , Wpisz swój projekt do Małopolskiej Bazy Projektów POKL. Niech Małopolanie dowiedzą się o inicjatywie przez Ciebie realizowanej. Daj im szansę dotarcia do ciekawego kursu, szkolenia, warsztatów, wydarzenia, które organizujesz. Szczegóły na: www.projektypokl.fundusze.malopolska.pl Łatwa wyszukiwarka...

 • Kilka sekund na pozyskanie ofert inwestycyjnych powiatów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opracował zwięzłe oferty inwestycyjne wszystkich małopolskich powiatów. Oprócz wartości merytorycznej, dokumenty są sporządzone w atrakcyjnej graficznie formie, dzięki czemu mogą służyć jako gotowe oferty i być wykorzystywane przez lokalne władze w kontaktach z pracodawcami.

Wyświetlanie 301 - 310 z 310 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę