Dokument - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę