Strona główna - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Aktualności i komunikaty

Nowe wydanie Sądeckiego Rynku Pracy

Oddajmy w Państwa ręce kolejne wydanie Sądeckiego Rynku Pracy, w którym znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Sądeckiego Urzędu Pracy. Prezentujemy również nasze aktualne działania, podejmowane inicjatywy oraz programy wsparcia, które realizujemy. W aktualnym numerze znajdą Państwo relację z XV posiedzenia  Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego...

95-lecie Kongregacji Kupieckiej

W miniony piątek (8 grudnia) Sądecka Kongregacja Kupiecka obchodziła 95-lecie powstania. Główne obchody miały miejsce w bazylice św. Małgorzaty oraz w sądeckim Ratuszu. Na uroczystościach obecni byli licznie zgromadzeni goście z całej Sądecczyzny z prezydentem Ryszardem Nowakiem na czele. Sądecki Urząd Pracy reprezentował dyrektor Leszek Langer. – Cieszę się, że mogę z...

Bezrobocie nadal w dół

Jak czytamy w raporcie przesłanym do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2017 r. sporządzonym przez pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy, ilość osób zarejestrowanych  w Nowym Sączu w miesiącu listopadzie nieznacznie zmalała. To wyjątkowa sytuacja, rzadko notowana w statystykach SUP, gdzie po wakacjach, związanych z pracami sezonowymi...

Dalszy spadek bezrobocia w Polsce

W październiku br. stopa bezrobocia spadła do 6,6%. Jest to oczywiście wynik dla całego kraju. W poszczególnych województwach są jednak spore różnice. Najniższe bezrobocie zarejestrowano w województwie wielkopolskim - 3,8 proc., a najwyższe w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wyniosło 11,6 proc. Według GUS współczynnik aktywności zawodowej w III kw. br. wyniósł 56,7...

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

W dniu wczorajszym (4 grudnia) miało miejsce XV plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Spotkanie, dzięki uprzejmości władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, miało miejsce w siedzibie Instytutu Kultury Fizycznej mieszczącego się przy ul. Kościuszki 2.   Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady, jednocześnie wiceprezydent Nowego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Na skróty

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę