Strona główna - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Aktualności i komunikaty

Sądecki Urząd Pracy informuje

Sądecki Urząd Pracy informuje, że w 2019 roku będzie realizował następujące projekty oraz programy: Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V )" w ramach RPO WM 2014-2020 -  skierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności do osób: powyżej 50 roku życia, osób z...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza

W poniedziałek 14 stycznia 2019 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu odbyło się XXII Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Obrady otworzył Pan Artur Bochenek, wiceprezydent miasta oraz Przewodniczący Rady. Następnie Pan Tomasz Szczepanek, zastępca dyrektora ds. ewidencji i świadczeń przedstawił aktualną sytuację na lokalnym...

Zmiana miejsca wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że wypłaty dla osób uprawnionych do świadczeń które nie przekazały informacji o numerze rachunku bankowego, będą realizowane w 2019 roku przez placówki banku ING Bank Śląski w całym kraju zgodnie z poniższym harmonogramem. Na terenie Nowego Sącza placówki banku znajdują się pod adresami:  Nawojowska 3 oraz Kościuszki 13 a...

Wesołych Świąt

Radosnych, spokojnych, zdrowych pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i zawodowej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku, a także spełnienia wszelkich pragnień i oczekiwań życzą Dyrekcja i Pracownicy Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 13 grudnia 2018 r.     URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Rynek 1 33-300 Nowy Sącz     WOR.RKS.2111.4.2018     I N F O R M A C J A   o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza   Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany:   Pan Jarosław Gliński zamieszkały w Nowym Sączu.   Uzasadnienie wyboru:   Kandydat...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Na skróty

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę