Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach KFS w 2017 roku

Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę