Strona główna - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu


Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS w 2018 r.

Na podstawie §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639 z późn. zm.) Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujący...

UWAGA! Szkolenia w SUP

Sądecki Urząd Pracy informuje, że aktualnie posiada środki finansowe na realizację szkoleń indywidualnych dających uprawnienia zawodowe dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.   Osoby bezrobotne mogą skorzystać w szczególności z następujących szkoleń: - prawo jazdy kategorii C - prawo jazdy kategorii C+E - kwalifikacja wstępna przyspieszona - kursy z...

Zasiłek po pracy za granicą

Osoba, która straciła pracę na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii ma możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w tym państwie. Od wymienionej wyżej głównej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeżeli osoba nie spełniła warunków do...

Zatrudnianie cudzoziemców

Szanowni Państwo, Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.     W filmach dostępne są napisy - można je włączyć bezpośrednio w YouTube.                     ...

Nowe wydanie Sądeckiego Rynku Pracy

SZANOWNI PAŃSTWO!   Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Sądeckiego Rynku Pracy, w którym znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Sądeckiego Urzędu Pracy. Prezentujemy również nasze aktualne działania, podejmowane inicjatywy oraz programy wsparcia, które realizujemy. Biuletyn Sądeckiego Urzędu Pracy ukazuje się regularnie od 7 lat, a informacje...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i komunikaty

Na skróty

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę